Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania.

Stan zerowy domu

Stan zerowy domu Każdy etap budowy domu zawiera szereg prac jakie należy wykonać. Jednym z etapów budowania domu jest etap drugi zwany stanem zerowym domu. W tym etapie należy przede wszystkim ogrodzić plac budowy, aby nikt kto nie ma do tego pozwolenia na ten plac budowy nie wchodził. Trzeba także wytyczyć budynek w terenie. Jeżeli dom będzie posiadał piwnicę, trzeba ją wybudować razem z fundamentem. W stanie zerowym domu musimy również zaizolować część podziemną naszego domu, a także rozprowadzić kanalizację i ułożyć podkład betonowy. Jest to jeden z pierwszych etapów budowy domu, po którym już widać jaki będzie mieć kształt cały budynek. W etapie tym będziemy potrzebować takich wykonawców jak geodeta, firma, która zajmie się wykonaniem części podziemnej domu, a także firma, która dostarczy nam bloczki i piasek do budowy fundamentów i piwnicy. Roboty, które wymagają zakrycia będą pod kontrolą inspektora nadzoru inwestycyjnego. Inspektor sprawdzi, czy zrealizowane roboty budowlane są zgodne z projektem domu. Wpisze nam w dzienniku budowy co zostało wykonane i czy wykonano to zgodnie z planem. Jest to bardzo ważny etap budowy domu. To na fundamentach stanie cała konstrukcja i muszą być mocne i solidnie wykonane. Należy zadbać, aby wykonawcy sprostali wymaganiom i zrobili wszystko tak jak powinni. Nie może mieć miejsca żadna fuszerka. Nasz dom musi być nie tylko ładny, ale przede wszystkim bezpieczny.