Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania.

Wytyczamy budynek

Wytyczamy budynek Na działce trzeba wytyczyć budynek zanim zaczniemy jego budowę. W prawie budowlanym zawarte są informacje o minimalnych odległościach jakie powinny być zachowane. Nasz dom powinien znajdować się w odległości minimum czterech metrów od sąsiedniej działki. Odległość ta liczona jest od ściany z oknem lub od ściany z drzwiami. Jeżeli ściana nie zawiera żadnego z otworów odległość ta zmniejsza się do trzech metrów. Linia zabudowy określa również jaka powinna być odległość budynku od ulicy. Najczęściej jest to sześć metrów, ale odległość ta może być w niektórych przypadkach zmniejszona lub też zwiększona. Jeśli działka graniczy z lasem trzeba się od niego odsunąć o minimum dwanaście metrów. Budynek na danej działce wytycza geodeta. Zaznaczy nam pole, w którym możemy przesuwać nasz dom. Musi precyzyjnie zmierzyć działkę i nanieść na mapie wszystkie ważne dla naszej budowy punkty. Mapa tego typu kosztuje w granicach 500 złotych. Geodeta powinien znać się na prawie budowlanym, aby wiedzieć jakie pole może nam wyznaczyć pod budowę. Sporządzi dla nas mapę, która będzie niezbędna do stworzenia projektu budowlanego. Formalności związanych z budową domu jest wiele, ale jeśli już przez nie przejdziemy wystarczy dobra ekipa budowlana i w kilka miesięcy może powstać nasz wymarzony dom. Warto się potrudzić, aby otrzymać w zamian nasz zupełnie nowy, wymarzony dom.