Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania.

Przyłącza

Przyłącza Pod budowę domu trzeba załatwić również warunki przyłączy. Zbudowanie przyłączy nie jest powiązanie z samym posiadaniem zezwolenia na budowę. Wystarczy mieć projekt zagospodarowania działki, aby uzyskać warunki podłączenia gazu i prądu, a także wody i ścieków. Najważniejszym z przyłączy jest energia elektryczna. Składa się wniosek w odpowiednik zakładzie energetycznym, który wyda nam wniosek o warunkach przyłączenia prądu. Będzie tam, zawarta informacja, kiedy zostanie podłączony prąd i jakie opłaty będą się z tym wiązały. Kolejnym przyłączem jest przyłącze gazowe. Trzeba złożyć wniosek w rejonowej gazowni. Jeżeli nasz dom będzie stał w miejscu, gdzie nie ma gazowni i będziemy używać gazu z butli ten krok możemy pominąć. Przyłącze wodne i kanalizacyjne musi znaleźć się w każdym domu. Uzyskamy warunki zaopatrzenia naszego budynku w wodę i podłączenie go do ścieków. Może zdarzyć się sytuacja, kiedy wodę i kanalizację będziemy musieli zapewnić sobie we własnym zakresie. Woda, kanalizacja, światło i gaz to cztery podstawowe przyłącza jakie musimy mieć w swoim domu. Warunki ich podłączenia są niezbędne, jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Mamy jeszcze inne instalacje, takie jak telekomunikacja. Chodzi tutaj o podłączenie telefonu i Internetu. Nie jest to jednak taka instalacja, która w danym domu musi się znaleźć. Telefon i Internet nie musi być w każdym domu i to, czy podłączymy te media zależy tylko i wyłącznie od nas.