Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania.

Plac budowy trzeba zabezpieczyć

Plac budowy trzeba zabezpieczyć Plac budowy powinien być w odpowiedni sposób zabezpieczony, aby nikomu nie stała się krzywda. W momencie, kiedy zaczynamy pierwsze prace na naszej działce trzeba zgłosić, że budowa została rozpoczęta. Teren powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany. Wiele osób przed budową buduje ogrodzenie, ale nie zawsze mamy na to pieniądze. Wówczas trzeba zrobić prowizoryczne ogrodzenie, aby teren był w pełni bezpieczny dla osób trzecich. Bardzo ważne jest umieszczenie żółtej tablicy informacyjnej. Taka tablica informacyjna zawiera wszystkie informacje o budowie. Są tam informacje o inwestorze, o wykonawcach i o tym jaka inwestycja jest tutaj budowana. Na tablicy jest też napisane kto ma nadzór budowlany nad obiektem. Na tablicy powinna znaleźć się też informacja o numerze pozwolenia na budowę. Jeżeli budujemy stałe ogrodzenie nie może być ono niższe niż półtora metra. W miejscach najbardziej niebezpiecznych takich jak wykopy powinny być dodatkowe tablice z ostrzeżeniem. Droga dojazdowa na teren budowy powinna być utwardzona. Wiadomo, że będzie tam dojeżdżać ciężki sprzęt i nie może być tak, że teren będzie bardzo miękki i maszyny nie będą mogły do niego dojechać. Konieczne jest tymczasowe podłączenie przyłączy wodnych i energetycznych. Wiele osób, jeśli buduje się obok rodziny od nich ciągnie wodę i światło. Plac budowy musi być bezpieczny zarówno dla osób, które zajmują się budową jak też i dla wszystkich osób, które nieświadomie na ten teren budowy mogą się zbliżyć.