Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania. Farby do betonu

Koszty uzyskania pozwoleń na budowę domu

Koszty uzyskania pozwoleń na budowę domu Pozwolenia na budowę związane są z kosztami, warto wiedzieć na jakie trzeba się przygotować. Pierwszymi kosztami jakie poniesiemy uzyskując pozwolenie na budowę są opłaty związane z wypisem i wyrysem z planu zagospodarowania przestrzennego. Opłata za każdy z tych dokumentów jest w granicach około 50 złotych. W niektórych przypadkach będziemy potrzebować wypisu z księgi wieczystej. Taki wypis nie jest bardzo drogi i wynosi około 30 złotych. Należy jednak pamiętać, że wypis z księgi wieczystej jest ważny tylko jeden miesiąc i po tym czasie będziemy potrzebować nowego wypisu. Wyżej wymienione koszta nie są przerażające. Wydatki zaczynają się, kiedy zamawiamy u geodety mapę do celów projektowych. W zależności od tego jak duża jest działka taka mapa kosztuje w granicach 700 złotych za hektar. Mapa do celów projektowych obejmuje nie tylko naszą działkę, ale trzydzieści metrów z każdej jej strony, za które też trzeba zapłacić. Kolejnym z większych wydatków jest projekt budowlany. Jego cena wynosi około 2000 złotych w zależności od rodzaju domu. Do tego wszystkiego dochodzi opłata za nadzór budowlany w wysokości około 1500 złotych. Do wydatków należy doliczyć jeszcze koszty przygotowania projektów przyłączeń. Każda z instalacji kosztuje około 1000 złotych. Całkowity koszt uzyskania pozwolenia na budowę wynosi około 6000 złotych. Suma jest dosyć duża, ale takowe pozwolenie jest niezbędne, abyśmy mogli zacząć się budować.