Budowa domu

Kategorie

Wpisy

O serwisie

Każdy dom, aby można było wybudować musi mieć solidny fundament. Na samym początku budowy fundamentów trzeba wykonać ich obrys wyznaczając punkty orientacyjne. Takie punkty wyznaczy nam na działce geodeta. W projekcie budowlanym ustalone są głębokości wykopów pod fundament. Wpływ na taką głębokość ma wiele czynników. Wykop będzie większy jeśli dom będzie posiadał piwnicę. Ma znaczenie także nośność gruntów i poziom na jakim pojawi się woda. Trzeba również brać pod uwagę tak zwaną strefę przemarzania. Biorąc pod uwagę te czynniki można ustalić na jakiej głębokości można będzie kopać fundamenty. W większości miejsc w Polsce taka strefa przemarzania wynosi do jednego metra. Budując dom bez piwnicy zawsze fundament musi się znaleźć poniżej tej strefy przemarzania.

Co zrobić z gruzem budowlanym?

Co zrobić z gruzem budowlanym? Na każdej budowie prędzej czy później pojawią się odpady budowlane w postaci drewna, plastiku czy też gruzu budowlanego warto zastanowić się czy części z nich nie da się jeszcze wykorzystać. Odpady drewniane można zużyć np. podczas budowy szalunków do ogrodzenia albo spalić je w piecu jeśli będziemy mieć do tego przystosowany. Plastikowe powinniśmy wywieźć do punkt zbiórki odpadów selektywnych natomiast wywóz gruzu nie zawsze jest konieczny. Jeśli planujemy w przyszłości wyłożyć podjazd kostką brukową warto zamówić koparkę i poprosić o wykopanie głębokiego dołu na długości całego podjazdu. Tam będziemy mogli umieścić gruz który następnie ubijemy i przykryjemy żwirem. Takie wykorzystanie odpadów budowlanych pozwala oszczędzić dodatkowe koszty jakimi było by np. zamawianie kontenera. Dodatkowo tak ubite podłoże będzie świetnie podtrzymywać późniejszą kostkę brukową i unikniemy wgnieceń w całej strukturze podjazdu. Oczywiście nie zawsze możemy w ten sposób pozbyć się odpadów budowlanych, jeśli nie ma innej opcji należy zamówić kontener, który za opłatą zostanie dostarczony na wysypisko. Ewentualnie możemy rozejrzeć się po okolicy gdyż bardzo często ktoś odbierze albo przyjmie od nas gruz właśnie w celach o, których była mowa powyżej. Takie rozwiązanie jest najlepsze ponieważ pozbędziemy się odpadów budowlanych, a koszt wywozu będzie obejmował tylko koszty transportu. W żadnym wypadku nie należy wywozić odpadów budowlanych do lasu czy na łąki. Jest to niezgodne z prawem i zagraża środowisku naturalnemu.